ระบบสารสนเทศการตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์

ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

 

Meat Traceability System 

สามารถติดต่อได้/ contact +66 02 409 5986

E-mail:  meatbma@yahoo.com

 

 

 Update:  2022-09-17  12:36:04