วิธีการสร้าง Google Map
1. การทำการหาตำแหน่งที่ตั้งของ GLN ให้เรียบร้อย ลิงค์
2. กดที่ SHARE
3. กดที่ Embed map
4. ทำการ Copy Code ที่ "วาง HTML เพื่อฝังในเว็บไซต์"
5. นำ Code ที่่ได้ไปวางไว้ในส่วนของ แผนที่ Google Map ในหน้าจอ Register